نازلی

من از اینجا رفته ام...

دیگر فرصتی نیست

دستهای تو مرا نیافتند

نه پشت ِ کمدهای کهنه

نه در آشپزخانه

من از اینجا رفته ام

برای همین است که باد

این طور پرده را تکان می دهد

 

 

"روزگار افرای عاشق" (گزیده شعر خراسان ) به لطف جواد گنجعلی عزیز و " آدم برفی شاد" (برگزیده شعرهای جایزه شعر خبرنگاران: ابراهیم عادل نیا، فریبا شادلو و...) به لطف علیرضا بهرامی عزیز دبیر محترم جایزه به چاپ رسیده.

   + فریبا شادلو ; ٧:۳٤ ‎ب.ظ ; ۱۳٩۳/۱٠/۱٥
comment نظرات ()

باید شعری نوشت...

بعد از مدتها فقط برای خاطر شعر برمی گردم،من جنایتکاری هستم که نمی توانم صحنه ی جرم را ترک کنم:

 

گفتم رفتن همه چیز را تغییر می دهد

همه چیز را فراموش می کنم

اما تنها من نبودم که از مرز می گذشتم

دلتنگی با سگهایش آنجا بود

و سایه به سایه به دنبالم می آمد

از جنگل گذشت

از مرداب گذشت

وبعد به شکل موهای بلوندو چشمان ِ آبی در آمد

به شکل دهان هایی باز

که هیچ نمی فهمیدند...

   + فریبا شادلو ; ۱٢:٥۳ ‎ق.ظ ; ۱۳٩۱/٩/٢٥
comment نظرات ()
← صفحه بعد